كراتين چيست؟

كراتين را چطور بايد مصرف كنيم؟

عوارض جانبي كراتين چيست؟

بهترين كراتين كدام است؟

مقاله زير به اين پرسشها پاسخ ميدهد

1- كراتين ميكرونايزد:

اين نوع كراتين همان كراتيم مونوهيدرات است منتهي به صورت بسيار ريز تر در امده شده است

يعني در واقع مولكولهاي كراتين به قطعات كوچيكتر شكسته ميشود . با كوچيكتر شدن دامنه هاي

كراتين سطح مخصوص ان 20 برابر بيشتر ميشود با افزايش سطح مخصوص جذب كراتين بسيار

افزايش پيدا ميكند و ناراحتي گوارشي نيز كاهش پيدا ميكند .

فوايد:

* مانند كراتين مونوهيدرات است منتهي با سطح مخصوص بيشتر

* از كراتين مونوهيدرات تاثير بيشتري دارد

* بسيار خالص تر از كراتين مونوهيدرات است

معايب:

* قيمت ان از كراتين مونوهيدرات بيشتر است

* احتياج به دوره بارگيري ندارد

2- كراتين اتيل استر:

به طور مختلف به ان CEE ميگوييم . CEE يك ملكول كراتين است كه يك استر به ان چسبيده

است .ملكول كراتين معمولي يك كلول دوقطبي است كه اين باعث ميشود كراتين جذبش در بدن

كمتر شود . وجود ملكول استر باعث ميشود كه بيش از 99 درصد از كراتين در بدن جذب شود

به همين علت ديگر احتياج به دوره بارگيري نخواهد بود . اين نوع كراتين بيشترين درصد

جذب را در بدن دارد . يعني هنوز كراتيني توليد نشده است كه جذب ان بيشتر از اين نوع كراتين

باشد.

فوايد :

* به علت جذب بالا بيشترين تاثير را در بدن دارد .

* بدن تمامي افراد به اين نوع كراتين جواب خواهد داد

* هيچ گونه عوارض جانبي ايجاد نميكند

* احتياج به دوره بارگيري ندارد

معايب:

* طعم بد ان ، اگر چه به صورت پودر باشد ،‌ گرچه ن.ع كپسولي ان نيز وجود دارد كه ديگر ان طعم

بد را ندارد .

* قيمت بالاي ان نسبت به كراتين معمولي

3- كراتين سرم :

اين نوع كراتين جنجالي ترين و بحث انگيزتيرن نوع كراتين است .كه تا به حال معرفي شده است . بعضي

از افراد نتيجه مصرف ان را بسيار عالي گزارش كردند و بعضي افراد هم هيچ نتيجه اي از مصرف ان نگرفته اند

اين نوع كراتين در اب حل ميشود . من مصرف اين كراتين را به كسي توصيه نميكنم .

فوايد:

* به علت اينكه به راحتي جذب ميشود احتياجي به دوره بارگيري ندارد

* به راحتي قابل مصرف است فقط كافي است كه يك قطره از ان را روي زبان بچكانيد

* معمولا با امينو اسيدها وويتامين هاي ديگر حل ميشود

معايب:

* بسياري از شواهد نشان ميدهد كه سرم هيچ فايده اي براي بدن ندارد

* كراتين در اب ناپايدار است واگر براي مدت طولاني مصرف نشود تبديل كه كراتينين ميشود

كراتينين يه ماده بي فايده در بدن است كه باعث فشار زياد به كليه ها ميشود

*بسيار گران است

4- كراتين جوشان:

اين نوع كراتين باسديوم و شكر و يك سري مواد شيمايي تركيب شده است كه در مايعات توليد حباب ميكند.

اين نوع كراتين طمع بهتري دارد و جذب ان هم خوب است .

فوايد:

*جذب بسيار بيشتر

* طمع بهتر

معايب:

* بسيار بسيار گران است

* حاوي شكر وسديوم است اين دو ماده از جمله موادي هستن كه بدنسازان بايد در مصرف ان احتياط كنند

* تاثير بالايي روي بدن ندارد

5- كراتين سيترات :

كراتين سيترات نوع ديگري از كراتين است كه با ملكولهاي ديگر تركيب شده است تا جذب ان افزايش پيدا

كند . اگرچه اين نوع كراتين بهتر از مونوهيدراته ولي در اب حل ميشود اما براي تاثير به مقدار بيشتري از

اين نوع كراتين احتياج داريم .

فوايد:

* قابل حل است و بهتر جذب ميشود به همين دليل ناراحتي گوارشي ايجاد نميكند

معايب:

* به ميزان بيشتري براي تاثير نسبت به كراتين معمولي نياز دارد

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم شهریور ۱۳۸۶ساعت   توسط کامران  |